IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 51. ročník BiO, 2016/2017 / Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

V dňoch 23. – 30. 7. 2017 sa v Coventry, Spojené kráľovstvo, uskutočnil 28. ročník Medzinárodnej biologickej olympiády.

Medzinárodného kola sa zúčastnilo spolu 248 súťažiacich zo 64 krajín. Výsledok dosiahnutý slovenskými účastníkmi je zisk troch bronzových medailí, jedno čestné uznanie a cena za najlepšie video. Bronzové medaile získali: Ján Hunák, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín, Dominik Kopčak, Gymnázium, Poštová 9, Košice a Oliver Pitoňak, Spojená škola, D. Tatarku 7, Poprad.

Nasledujúci 29. ročník Medzinárodnej biologickej olympiády sa bude konať v dňoch 15. – 22. 7. 2018 v Teheráne, Irán.

Zoznam dospelých účastníkov:

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Mgr. Katarína Juríková, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Zoznam súťažiacich:

Ján Hunák, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín – bronzová medaila
Dominik Kopčak, Gymnázium, Poštová 9, Košice – bronzová medaila
Oliver Pitoňák, Spojená škola, D. Tatarku 7, Poprad – bronzová medaila
Oliver Sporka, ŠpMNDaG, Bratislava – čestné uznanie

Ďalšie informácie nájdete na: http://ibo2017.org/

 

ibo%202017

Slovenská delegácia: P. Fedor, O. Sporka, O. Pitoňák, M. Slaninová, D. Kopčak, J. Hunák, K. Juríková.

Zdroj: archív slovenskej delegácie IBO

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov