IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 52. ročník BiO, 2017/2018 / Celoštátne kolá

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 52. ročníka Biologickej olympiády, kat. A, B, C, projektová časť, 18. – 20. 4. 2018, Bratislava:

Výsledkové listiny:

  kategória A
  kategória B
  kategória C 

  Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali: kat. A – Martin Hôždala, Gymnázium, Jablonská 5, Myjava, kat. B – Martin Franek, Piaristická spojená škola F. Hanáka, Prievidza a kat. C -- Miloslav Mišík, Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava. 

 

Celoštátne kolo 52. ročníka Biologickej olympiády, kat. A, B, teoreticko-praktická časť, 20. – 22. 4. 2018, Bratislava:

Výsledkové listiny

  kategória A
  kategória B  

  Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali: kat. A – Dominik Kopčak, Gymnázium, Poštová 9, Košice a kat. B – Oliver Sporka, ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava. 


Celoštátne kolo 52. ročníka Biologickej olympiády, kat. E, 13. – 14. 6. 2018, Košice:

Výsledkové listiny

  odbornosť botanika
  odbornosť zoológia
  odbornosť geológia

  Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach získali: Jakub Jarabica, Základná škola, č. 680, Stará Bystrica
  a Laura Tomicová, Základná škola, č. 781, Skalité. 

  Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získal: Peter Zubrický, Základná škola, Cabajská 2, Nitra. 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov