IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 52. ročník BiO, 2017/2018 / Celoštátne kolá / Zoznam súťažiacich CK BiO, kat. E

Zoznam súťažiacich CK BiO, kat. E

Odbornosť botanika:

Blahová Emília
Brezániová Anna
Dučaiová Simona
Gibasová Viktória
Kollárová Mária
Píľa Jozef
Salatnajová Michaela
Zubrický Peter

Odbornosť zoológia:

Adamko Michal
Čermáková Adela
Jarabica Jakub
Kramárová Janka
Majerčák Matej
Petrík Tomáš
Podušková Miriam
Vojtek Milan

Odbornosť geológia:

Babala Martin
Beľa Adrián
Jakuš Tadeáš
Masárová Alexandra
Repaský Jakub
Súlovská Katarína
Tomicová Laura
Zachar Lukáš

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov