IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 52. ročník BiO, 2017/2018 / Celoštátne kolá / Zoznam súťažiacich CK BiO - teoreticko-praktická časť

Zoznam súťažiacich CK BiO - teoreticko-praktická časť

a) Na základe umiestnenia na krajskom kole BiO za 1. a 2. miesto

kategória A:

 1. Beregerová Veronika
 2. Francúz Peter
 3. Hanková Lenka
 4. Harčarufková Katarína
 5. Horník Andrej
 6. Chladný Lukáš
 7. Karas Matej
 8. Kassay Miroslav
 9. Kaššák Samuel
 10. Kopčak Dominik
 11. Pancák Michal
 12. Režný Matúš
 13. Špányi Šimon Benjamín
 14. Stroka Martin
 15. Szabó Andrej
 16. Turňa Adam

kategória B:

 1. Boleková Lucia
 2. Csik Matej
 3. Freigertová Hana
 4. Horníková Lucia
 5. Ištoková Alica
 6. Kliment Jakub
 7. Krišta Dárius
 8. Krošlák Šimon
 9. Liščáková Paulína
 10. Lukáčová Zuzana
 11. Mižíková Alexandra
 12. Sporka Oliver
 13. Szabó Zoltán
 14. Ukropcová Anna Mária
 15. Zámečník Matej
 16. Župník Fedor Alexander


b) Na základe rozhodnutia SK BiO podľa počtu bodov získaných za test na krajskom kole BiO

kategória A (nad 46 bodov, vrátane):

 1. Henelová Jana
 2. Jelenová Magdaléna
 3. Komora Matúš
 4. Magula Daniel
 5. Tekel Andrej
 6. Vaľo Matúš

kategória B (nad 48 bodov, vrátane):

 1. Adamová Silvia
 2. Drahošová Terézia
 3. Kowalczuková Dorota
 4. Michalatová Alžbeta
 5. Podolinská Terézia
 6. Zuzčák Daniel

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov