IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 52. ročník BiO, 2017/2018 / Celoštátne kolá / Zoznam súťažiacih CK BiO - projektová časť

Zoznam súťažiacich CK BiO - projektová časť

Kategória A:

 1. Amrich Samuel 
 2. Barka Martin
 3. Botlová Svetlana
 4. Čorňáková Jana
 5. Fábik Filip
 6. Farkašová Barbora
 7. Hôždala Martin
 8. Klobušická Veronika
 9. Nociar Peter
 10. Ondrejmišková Nikola
 11. Pánská Dominika
 12. Šálková Diana
 13. Sterczova Karin

Kategória B:

 1. Almášiová Bianka
 2. Balogová Michaela
 3. Beniačiková Emília
 4. Brťková Blanka
 5. Franek Martin
 6. Kolcunová Gréta
 7. Kosmeľová Anna
 8. Litvín Matúš
 9. Mičová Nina
 10. Nalevanková Katarína
 11. Ručková Timea
 12. Skaličan Samuel
 13. Straňák Zoltán
 14. Széplakyová Nikoleta

Kategória C:

 1. Čajka Filip
 2. Deván Peter
 3. Gandžala Martin
 4. Gregová Miriam
 5. Hoptajová Anna
 6. Katerinčicová Eliška
 7. Kyselová Laura
 8. Máchová Simona
 9. Mišík Miloslav
 10. Potočárová Izabela
 11. Repaský Jakub
 12. Sojáková Adriana
 13. Starobová Alica
 14. Straňáková Emma
 15. Szepessy Miroslav
 16. Szokolová Nikoleta

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov