IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 52. ročník BiO, 2017/2018 / Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

V dňoch 15. – 22. 7. 2018 sa v Teheráne, Irán, uskutočnil 29. ročník Medzinárodnej biologickej olympiády.

Medzinárodného kola sa zúčastnilo spolu 261 súťažiacich zo 71 krajín. Výsledok dosiahnutý slovenskými účastníkmi je zisk štyroch bronzových medailí. 

Nasledujúci 30. jubilejný ročník Medzinárodnej biologickej olympiády sa bude konať v dňoch 14. – 21. 7. 2019 v Szegede, Maďarsko.

Zoznam dospelých účastníkov:

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Mgr. Jaroslav Ferenc, FMI Basel, Bazilej, Švajčiarsko

Zoznam súťažiacich:

Jana Hennelová, Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy – bronzová medaila
Dominik Kopčak, Gymnázium, Poštová 9, Košice – bronzová medaila
Oliver Sporka, ŠpMNDaG, Bratislava – bronzová medaila
Šimon Benjamin Špányi, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava – bronzová medaila

Ďalšie informácie nájdete na: http://ibo2018.org/

 

vyhodnotenie 

Slovenská delegácia: J. Ferenc, O. Sporka, J. Hennelová, Š. B. Špányi, M. Slaninová, D. Kopčak, P. Fedor.

Zdroj: archív slovenskej delegácie IBO

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov