IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 53. ročník BiO, 2018/2019 / Celoštátne kolá

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 53. ročníka Biologickej olympiády, kat. A, B, C, projektová časť, 24. – 26. 4. 2019, Bratislava:

Výsledkové listiny:

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali: kat. A – Nina Mičová, Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany,
kat. B – Gréta Kolcunová, Gymnázium L. Stöckela, Bardejov a kat. C – Peter Deván, ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava.


Celoštátne kolo 53. ročníka Biologickej olympiády, kat. A, B, teoreticko-praktická časť, 26. – 28. 4. 2019, Bratislava:

Výsledkové listiny:

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali: kat. A – Dominik Kopčak, Gymnázium, Poštová 9, Košice
a kat. B – Štefan Slavkovský, Gymnázium, Kukučínova 1, Poprad.  


Celoštátne kolo 53. ročníka Biologickej olympiády, kat. E, 12. – 13. 6. 2019, Tatranská Lomnica:

Výsledkové listiny:

  • odbornosť botanika
  • odbornosť zoológia
  • odbornosť geológia 
  • Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali: odbornosť botanika – Šimon Bakajsa, Základná škola, č. 2, Rakovec nad Ondavou, odbornosť zoológia – Matúš Halmo, Základná škola, Rozmarínová 1, Komárno a odbornosť geológia – Ján Uchaľ, Základná škola, Okružná 17, Michalovce. 

    Ceny Štátnych lesov TANAPu získali: odbornosť botanika – Jakub Remeň, Základná škola, Hviezdoslavova 38, Solčany, odbornosť zoológia – Terézia Hrabovská, Základná škola A. Matulu, Sebechleby a odbornosť geológia – Izabela Mária Potočárová, Základná škola, č. 781, Skalité.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov