IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 53. ročník BiO, 2018/2019 / Medzinárodné kolá

Medzinárodné kolá

V dňoch 14. – 21. 7. 2019 sa v Segedíne, Maďarsko, uskutočnil jubilejný 30. ročník Medzinárodnej biologickej olympiády.

Medzinárodného kola sa zúčastnilo spolu 285 súťažiacich zo 78 krajín. Výsledok dosiahnutý slovenskými účastníkmi je zisk dvoch bronzových medailí. 

Nasledujúci 31. ročník Medzinárodnej biologickej olympiády sa bude konať v Nagasaki, Japonsko.

Zoznam dospelých účastníkov:

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Mgr. Katarína Juríková, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Zoznam súťažiacich:

Filip Ailer, Gymnázium, Golianova 68,  Nitra
Alica Ištoková, Gymnázium V. Mihálika, Sereď – bronzová medaila
Juraj Kmotorka, Gymnaázium, Ul. 17. novembra 16, Topoľčany – bronzová medaila
Alexandra Mižíková, Evanjelické gymnázium, J. A. Komenského, Košice – čestné uznanie

Ďalšie informácie nájdete na: http://ibo2019.org/

 

img_20190721_101641 

Slovenská delegácia na Medzinárodnej biologickej olympiáde v Segedíne.

Zdroj: archív slovenskej delegácie IBO

 

V dňoch 17. – 22. 7. 2019 sa v Oswegu, USA, uskutočnil 9. ročník Olympiády GENIUS.

Medzinárodného kola sa zúčastnilo spolu 1289 projektov z 79 krajín sveta a 39 štátov USA. Výsledok dosiahnutý slovenskými účastníkmi je zisk dvoch strieborných medailí. 

Nasledujúci jubilejný 10. ročník Olympiády GENIUS sa bude konať opäť na tom istom mieste.

Zoznam dospelých účastníkov:

Mgr. Blanka Lehotská, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Mgr. Marcela Adamcová, PhD., Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

Zoznam súťažiacich:

Svetlana Botlová, Gymnázium A. Sládkoviča, Krupina – strieborná medaila
Miloslav Mišík, Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava – strieborná medaila

Ďalšie informácie nájdete na: www.geniusolympiad.org

 

 img_gs_191437820_06192019_191437820

 Slovenská delegácia na Olympiáde GENIUS v Oswegu.

Zdroj: archív slovenskej delegácie GENIUS Olympiad

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov