IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 54. ročník BiO, 2019/2020 / Celoštátne kolá

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 54. ročníka Biologickej olympiády, kat. A, B, C, projektová časť:

Celoštátne kolo projektovej časti Biologickej olympiády, kat. A, B a C sa v školskom roku 2019/2020 uskutočnilo dištančnou formou. 

Výsledkové listiny:

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave získali: kat. A – Arianna Anna Potočárová, Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca, kat. B – Jakub Jarabica, Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca a kat. C – Jakub Tesár, Základná škola sv. Jozefa, Hlohovec.    

 

Celoštátne kolo 54. ročníka Biologickej olympiády, kat. A, B, teoreticko-praktická časť:

Celoštátne kolo teoreticko-praktickej časti Biologickej olympiády, kat. A a B sa v školskom roku 2019/2020 z dôvodu šírenia koronavírusu neuskutočnilo.        

 

Celoštátne kolo 54. ročníka Biologickej olympiády, kat. E:

Celoštátne kolo Biologickej olympiády kat. E sa v školskom roku 2019/2020 z dôvodu šírenia koronavírusu neuskutočnilo.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov