IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 54. ročník BiO, 2019/2020 / Medzinárodné kolá

Medzinárodné kolá

Medzinárodná biologická olympiáda (medzinárodný výstup teoreticko-praktickej časti), 3. – 11. 7. 2020, Nagasaki, Japonsko:

Podrobnejšie informácie o Medzinárodnej geografickej olympiáde nájdete na https://ibo2020.org.

 

Olympiáda GENIUS (medzinárodný výstup projektovej časti), 15. – 20. 6. 2020, Rochester, USA:

Podrobnejšie informácie o Olympiáde GENIUS nájdete na https://geniusolympiad.org.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov