IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 54. ročník BiO, 2019/2020 / Sústredenia pred MPOPS

Sústredenia pred MPOPS

1. sústredenie pred IBO, 3. – 9. 5. 2020, Bratislava

2. sústredenie pred IBO, 7. – 12. 6. 2020, Bratislava

Sústredenie pred GENIUS Olympiad, máj 2020, Bratislava (termín sústredenia SK BiO nestanovila)

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov