IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 55. ročník BiO, 2020/2021

55. ročník BiO, 2020/2021

 • Súťažné úlohy a riešenia
 •  

   V školskom roku 2020/2021 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými nižšie.

  • Usmernenie k realizácii školských kôl BiO, kat. A, B (pripravuje sa)
  • Usmernenie k realizácii školských kôl BiO, kat. C, D doplnené o projektovú časť
  • Usmernenie k realizácii školských kôl BiO, kat. E, F (pripravuje sa)
  • Usmernenie k realizácii okresných kôl BiO, kat. C, D (pripravuje sa)
  • Usmernenie k realizácii okresných kôl BiO, kat. E, F (pripravuje sa)
  • Usmernenie k realizácii krajských kôl BiO, kat. A, B (pripravuje sa)
  • Usmernenie k realizácii krajských kôl BiO, kat. C (pripravuje sa)
  • Usmernenie k realizácii krajských kôl BiO, kat. E (pripravuje sa)
  • Usmernenie k realizácii celoštátneho kola BiO, kat. A, B, C (pripravuje sa)
  • Usmernenie k realizácii celoštátneho kola BiO, kat. E (pripravuje sa)

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov