IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 55. ročník BiO, 2020/2021 / Celoštátne kolá

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 55. ročníka Biologickej olympiády, teoreticko-praktická časť 13. – 14. 4. 2021 a projektová časť 15. – 16. 4. 2021, online:

Upozornenie: Na uvedený termín sú plánované písomné maturity. Ministerstvo školstva má o nich rozhodnúť do 31. 3. 2021. V prípade vzniku prekryvu by sa termín celoštátneho kola teoreticko-praktickej časti posunul. Informáciu o zmene alebo potvrdenie pôvodného termínu celoštátneho kola teoreticko-praktickej časti oznámime prihláseným súťažiacim e-mailom. 


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov