IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 55. ročník BiO, 2020/2021 / Krajské kolá

Krajské kolá

V termínoch 10. a 11. 3. 2021 sa uskutočnili centrálne online krajské kolá Biologickej olympiády kat. A a B, teoreticko-praktická časť. Odsúťažilo v nich spolu 214 súťažiacich zo stredných škôl z celého Slovenska.

V kategórii A sa stali úspešnými riešiteľmi súťažiaci, ktorí získali minimálne 30 bodov a v kat. B minimálne 27 bodov. V prípade rovnosti bodov rozhodol o poradí súťažiacich čas riešenia testu.

Do celoštátneho kola postupujú prví dvaja súťažiaci za kraj a každú kategóriu. SK BiO na základe výsledkov doplnila navyše súťažiacich, ktorí v kat. A dosiahli minimálne 33 bodov a v kat. B minimálne 30 bodov. Všetci postupujúci súťažiaci do celoštátneho kola Biologickej olympiády, teoreticko-praktická časť, sú vo výsledkových listinách krajského kola označení farebne a môžu sa prihlasovať na celoštátne kolo, najneskôr do 1. 4. 2021.

Výsledkové listiny krajského kola, kat. A a B, teoreticko-praktická časť: 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov