IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 55. ročník BiO, 2020/2021 / Súťažné úlohy a riešenia

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo

  • kategória C – úlohymaďarská verziariešenia, maďarská verzia Úlohy sú v pôvodnej verzii pred úpravou do online formy
  • kategória D – úlohy, maďarská verzia, riešenia, maďarská verzia
  • kategória E – botanika - úlohy, riešenia, zoológia - úlohy, riešenia, geológia - úlohy, riešenia
  • kategória F – úlohy, riešenia (starší žiaci), úlohy, riešenia (mladší žiaci)

Krajské kolo

Celoštátne kolo

  • kategória A – teoretické úlohy, laboratórna úloha 1, laboratórna úloha 2, riešenia a pokyny
  • kategória B – teoretické úlohy, laboratórna úloha 1, laboratórna úloha 2, riešenia a pokyny 
  • kategória E – botanika - úlohy, riešenia, zoológia - úlohy, riešenia, geológia - úlohy, riešenia

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov