IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / Linky

Linky

Funkčnosť liniek na tejto stránke bola overená 22. 1. 2020. V prípade nefunkčnosti niektorej linky alebo návrhu na zaradenie novej linky nás môžete kontaktovať na roman.lehotsky@iuventa.sk.

Koordinačné centrum Medzinárodnej biologickej olympiády, Kiel, Nemecko

Linky Medzinárodných biologických olympiád (IBO):

Linky národných Biologických olympiád:

Linka Olympiády GENIUS:

Linka Olympiády Európskej únie v prírodných vedách (EUSO):

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov