IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / Metodické listy kat. E a F

Metodické listy a zoznamy kat. E a F

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Metodické listy pre kat. E

Zoznamy rastlín pre kat. E

 Zoznamy živočíchov pre kat. E

 Zoznamy minerálov, hornín a skamenelín pre kat. E

Doplnkové metodické listy pre kat. E – odbornosť geológia

 

Metodické listy pre kat. F

Zoznamy rastlín a živočíchov pre kat. F

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov