IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / Organizačný poriadok a pokyny

Organizačný poriadok

UPOZORNENIE: Kategória E má v školskom roku 2020/2021 rovnaké obsahové zameranie, ako bolo v školskom roku 2019/2020. Súťažiaci tak môžu využiť prípravu a zbierky, ktoré pripravovali na školský rok 2019/2020, kedy sa súťaž neuskutočnila.
UPOZORNENIE: Kategória F má v školskom roku 2020/2021 rovnaké predpísané druhy rastlín a živočíchov, aké boli
v školskom roku 2019/2020.
Súťažiaci tak môžu využiť prípravu a zbierky, ktoré pripravovali na školský rok 2019/2020, kedy sa súťaž neuskutočnila.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov