IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / Tlačivá

Tlačivá

Záväzná prihláška súťažiaceho na okresné a krajské kolá BiO:

 

Tlačivá na vyhodnotenie jednotlivých kôl BiO:

Tlačivá sú jednostranové a posielajú sa elektronicky na adresy uvedené v dolnej časti príslušného tlačiva. Vyhodnotenia sa vypĺňajú na počítači priamo do tlačiva.  

Školské kolá, kat. A a B:

Školské kolo, kat. C:

Školské kolo, kat. D:

Školské kolo, kat. E - Poznaj a chráň:

Školské kolo, kat. F - Rastliny a zvieratá našich lesov:

Okresné kolo, kat. C:

Okresné kolo, kat. D:

Okresné kolo, kat. E - Poznaj a chráň:

Okresné kolo, kat. F - Rastliny a zvieratá našich lesov:

Krajské kolá, kat. A a B:

Krajské kolo, kat. C:

Krajské kolo, kat. E - Poznaj a chráň:

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov