IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Chemická olympiáda / 45. ročník CHO, 2008/2009 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo sa uskutocnilo v dnoch 1. - 4. 3. 2009 na Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi (teoretická cast) a na SOŠ v Novákoch (praktická cast).

Výsledkové listiny:


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov