IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Chemická olympiáda / 45. ročník CHO, 2008/2009 / Sústredenia pred GPCH

Sústredenia pred GPCH

  • 2. sústredenie pred GPCH

Sústredenie sa uskutočnilo v dňoch 16. - 20. 6. 2009 na Strednej odbornej škole v Novákoch. Do druhého sústredenie pred GPCH postúpilo 6 súťažiacich z celoštátneho kola, ktorí dosiahli najlepšie výsledky v kategórii EF.

Účastníci 2. sústredenia:
Bahno Adam, SPŠ S. Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica,
Gregorová Pavlína, Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra,
Hunčíková Denisa, SOŠ, T. Vansovej 1054/45, Púchov,
Markuliak Mário, Spojená škola, Račianska 78, Bratislava,
Ogurčák Ľubomír, SOŠ, Štefánikova 39, Svit,
Vavrík Ferdinand, SOŠ, T. Vansovej 1054/45, Púchov.

Sústredenie bolo zamerané na nácvik praktických zručností v oblasti odmernej analýzy a organickej syntézy. V priebehu každého laboratórneho cvičenia boli hodnotené zručnosti žiakov, laboratórna technika a na základe vyplnených odpoveďových hárkov dosiahnuté výsledky (presnosť analýzy, správnosť výsledkov, výťažok a kvalita produktu syntézy).

Celkové výsledky 2. sústredenia

  • 3. sústredenie pred GPCH

Do 3. sústredenia postúpili:
Bahno Adam, SPŠ S. Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica,
Gregorová Pavlína, Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra,
Hunčíková Denisa, SOŠ, T. Vansovej 1054/45, Púchov,
Markuliak Mário, Spojená škola, Račianska 78, Bratislava.

Informácie o priebehu 3. sústredenia sú zverejnené v aktuálnom 46. ročníku Chemickej olympiády.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov