IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Chemická olympiáda / 45. ročník CHO, 2008/2009 / Sústredenia pred MCHO

Sústredenia

1. sústredenie pred Medzinárodnou chemickou olympiádou (MCHO)

1. sústredenie pred MCHO sa uskutočnilo v dňoch 26. 4. 2009 - 2. 5. 2009 v Bratislave. Cieľom sústredenia bola teoretická príprava študentov pred MCHO. 1. sústredenie pred MCHO podporili PRIF UK a FCHPT STU.

2. sústredenie pred Medzinárodnou chemickou olympiádou (MCHO)

2. sústredenie pred MCHO sa uskutočnilo v dňoch 31. 5. 2009 - 6. 6. 2009 v Bratislave. Cieľom sústredenia bola praktická príprava študentov pred MCHO.

3. sústredenie pred Medzinárodnou chemickou olympiádou (MCHO)

3. sústredenie pred MCHO simulovalo priebeh samotnej medzinárodnej olympiády. Uskutočnilo sa na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v dňoch 5. - 8. 7. 2009. 


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov