IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Chemická olympiáda / 45. ročník CHO, 2008/2009 / Suťažné úlohy a riešenia

Suťažné úlohy a riešenia

  • Študijné kolo

ÚLOHY

kategória A - teoretické a praktické úlohy
kategória B - teoretické a praktické úlohy
kategória C - teoretické a praktické úlohy
kategória D - teoretické a praktické úlohy
- teoretické a praktické úlohy - preklad do madarského jazyka
kategória EF - teoretické a praktické úlohy, úroven E
- teoretické a praktické úlohy, úroven F

Riešenia úloh študijného kola každej kategórie budú zverejnované týžden pred termínom školského kola príslušnej kategórie podla schváleného termínovníka POPS.

RIEŠENIA ÚLOH

kategória A - teoretické a praktické úlohy
kategória B - teoretické a praktické úlohy
kategória C - teoretické a praktické úlohy
kategória D - teoretické a praktické úlohy
- teoretické a praktické úlohy - preklad do madarského jazyka
kategória EF - teoretické a praktické úlohy, úroven E
- teoretické a praktické úlohy, úroven F

  • Školské kolo

Úlohy a riešenia všetkých kategórií školského kola budú zverejnované vždy v najbližší pondelok po termíne školského kola príslušnej kategórie.

ÚLOHY

kategória A - teoretické úlohy
kategória B - teoretické úlohy
kategória C - teoretické úlohy
kategória Dz - teoretické úlohy
kategória Dz - teoretické úlohy - preklad do madarského jazyka
kategória Dg - teoretické úlohy
kategória EF - teoretické úlohy, úroven E
- teoretické úlohy, úroven F
- praktické úlohy, obe úrovne

RIEŠENIA ÚLOH

kategória A - teoretické úlohy
kategória B - teoretické úlohy
kategória C - teoretické úlohy
kategória Dz - teoretické úlohy
kategória Dz - teoretické úlohy - preklad do madarského jazyka
kategória Dg - teoretické úlohy
kategória EF - teoretické úlohy, úroven E
- teoretické úlohy, úroven F
- praktické úlohy, obe úrovne

  • Okresné kolo

ÚLOHY

kategória Dz - teoretické a praktické úlohy
- teoretické a praktické úlohy - preklad do madarského jazyka

RIEŠENIA ÚLOH

kategória Dz - teoretické a praktické úlohy
- teoretické a praktické úlohy - preklad do madarského jazyka

  • Krajské kolo

Úlohy a riešenia všetkých kategórií krajského kola budú zverejnované vždy v najbližší pondelok po termíne krajského kola príslušnej kategórie.

ÚLOHY

kategória A - teoretické a praktické úlohy
kategória B - teoretické a praktické úlohy
kategória C - teoretické a praktické úlohy
kategória Dz - teoretické a praktické úlohy
kategória Dg - teoretické a praktické úlohy

RIEŠENIA ÚLOH

kategória A - teoretické a praktické úlohy
kategória B - teoretické a praktické úlohy
kategória C - teoretické a praktické úlohy
kategória Dz - teoretické a praktické úlohy
kategória Dg - teoretické a praktické úlohy

  • Celoštátne kolo

ÚLOHY

kategória A- teoretické  a praktické úlohy
kategória E- teoretické úlohy
kategória F- teoretické úlohy
kategória EF- praktické úlohy

RIEŠENIA ÚLOH

kategória A- teoretické úlohy a praktické úlohy
kategória E- teoretické úlohy
kategória F- teoretické úlohy
kategória EF- praktické úlohy

 Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov