IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Chemická olympiáda / 46. ročník CHO, 2009/2010 / Sústredenia pred GPCH

Sústredenia pred GPCH

  • 3. sústredenie pred Grand Prix Chimique

3. sústredenie sa uskutočnilo na Strednej odbornej škole v Novákoch v dňoch 28. 9. - 1. 10. 2009 pod vedením lektoriek Ing. Eleny Kulichovej, Ing. Ľudmily Glosovej a laborantky pani Evy Jánošíkovej. 

Účastníci sústredenia

Bahno Adam, SPŠ S. Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica
Gregorová Pavlína, Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
Hunčíková Denisa, SOŠ, T. Vansovej 1054/45, Púchov
Markuliak Mário, Spojená škola, Račianska 78, Bratislava

Celkové výsledky 3. sústredenia pred GPCH

Na základe dosiahnutých výsledkov nás na Grand Prix Chimique reprezentovali Pavlína Gregorová a Adam Bahno. Podujatie sa konalo v dňoch  4. - 9. 10. 2009 v Ellwangene v Nemecku.
Podrobnejšie informácie o účasti našej delegácie na 10. ročníku tejto medzinárodnej súťaži nájdete v správe z podujatia.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov