IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Chemická olympiáda / 46. ročník CHO, 2009/2010 / Súťažné úlohy a riešenia

Úlohy

  • Študijné kolo

ÚLOHY

RIEŠENIA

Riešenia úloh študijného kola každej kategórie budú zverejnené týždeň pred termínom školského kola príslušnej kategórie podľa schváleného termínovníka POPS.

Školské kolo

Úlohy a riešenia všetkých kategórií školského kola budú zverejňované vždy v najbližší pondelok po termíne školského kola príslušnej kategórie.

ÚLOHY

RIEŠENIA

Obvodné kolo (organizuje sa len pre kategóriu Dz)

Úlohy a riešenia budú zverejnené v najbližší pondelok po termíne obvodného kola kategórie Dz.

ÚLOHY

RIEŠENIA

Krajské kolo

Úlohy a riešenia všetkých kategórií krajského kola budú zverejňované vždy v najbližší pondelok po termíne krajského kola príslušnej kategórie.

ÚLOHY

RIEŠENIA

Celoštátne kolo

ÚLOHY

RIEŠENIA

 

 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov