IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Chemická olympiáda / 47. ročník CHO, 2010/2011 / Súťažné úlohy a autorské riešenia

Súťažné úlohy a autorské riešenia

ŠTUDIJNÉ KOLO

ÚLOHY

RIEŠENIA


ŠKOLSKÉ KOLO

Úlohy a riešenia všetkých kategórií školského kola budú zverejňované vždy v najbližší pondelok po termíne školského kola príslušnej kategórie.

ÚLOHY

     

 RIEŠENIA

 

OBVODNÉ KOLO

ÚLOHY

RIEŠENIA

KRAJSKÉ KOLO

ÚLOHY

 

RIEŠENIA

 

CELOŠTÁTNE KOLO

 ÚLOHY

 

RIEŠENIA

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov