IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Chemická olympiáda / 48. ročník CHO, 2011/2012 / Súťažné úlohy a autorské riešenia

Súťažné úlohy a autorské riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv. 

ŠTUDIJNÉ KOLO (domáce kolo)

ÚLOHY

RIEŠENIA

ŠKOLSKÉ KOLO

ÚLOHY

RIEŠENIA

OBVODNÉ KOLO

ÚLOHY 

RIEŠENIA

KRAJSKÉ KOLO

ÚLOHY

RIEŠENIA

CELOŠTÁTNE KOLO

ÚLOHY

RIEŠENIA 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov