IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Chemická olympiáda / 50. ročník CHO, 2013/2014 / Celoštátne kolo / Zoznam postupujúcich súťažiacich

Zoznam postupujúcich súťažiacich

Zoznam postupujúcich súťažiacich na celoštátne kolo Chemickej olympiády 

Kategória A:

  1. Drexler Matúš, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
  2. Fabšík Martin, Gymnázium, V. Paulínyho-Tótha, Martin
  3. Garbárová Veronika, Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov
  4. Grošík Maroš, Gymnázium, C.Daxnera
  5. Holický Martin, ŠpMNDaG, Skalická 1, Bratislava
  6. Janeková Hana, Gymnázium J. Hollého, Trnava
  7. Koban Martin, Gymnázium J. Lettricha, Martin
  8. Kolárik Matúš, Gymnázium, M. R.Štefánika 16, Nové Zámky
  9. Kováčová Barbora, ŠpMNDaG, Skalická 1, Bratislava
10. Krištof Štefan, Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov
11. Malatinec Štefan, Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov
12. Michalec Samuel, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
13. Miklovičová Katarína, Gymnázium A. Merici, Trnava
14. Motko Štefan, Gymnázium A. Vrábla, Levice
15. Nagyová Valéria, Gymnázium L. Novomeského, Senica
16. Obuch Jakub, Gymnázium J. Hollého, Trnava
17. Palacková Miroslava, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
18. Putovný Igor, Gymnázium, V. Paulínyho-Tótha, Martin
19. Sághy Péter, Súkromné gymnázium, Hlavná 21, Dunajská Streda
20. Stanko Štefan, Gymnázium A. Vrábla, Levice
21. Staňo Roman, Gymnázium, Poštová 9, Košice
22. Svítok Adam, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
23. Štefík Pavol, Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky
24. Teplan Marián, Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves

Karegória EF: 

  1. Altof Juraj, Spojená škola, Chemikov 8, Nováky
  2. Barlašová Michaela, SPŠCHP, Komenského 1, Humenné
  3. Beňovič Patrik, SPŠ, Nám SNP 5, Partizánske
  4. Bodnárová Martina, SOŠ, Štefánikova 39, Svit
  5. Bogdaň Marek, SOŠ, Komenského 12, Trebišov
  6. Boháč Michal, SOŠCH, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
  7. Bučo Zdeno, SOŠCH, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
  8. Bujdač Richard, SOŠ, Komenského 12, Trebišov
  9. Časár Martin, SOŠ, Komenského 12, Trebišov
10. Čičmancová Kristína, Spojená škola, Chemikov 8, Nováky
11. Hlinková Lucia, Spojená škola, Chemikov 8, Nováky
12. Humaj Patrik, Spojená škola, Chemikov 8, Nováky
13. Janáčová Lucia, SPŠ S. Mikovíniho, Banská Štiavnica
14. Kšenzulák Marcel, SPŠ S. Mikovíniho,Banská Štiavnica
15. Langerová Barbora, Spojená škola, Chemikov 8, Nováky
16. Michnová Lucia, SOŠ, Štefánikova 39, Svit
17. Palenčár Adam, SZŠ, Moyzesova 17, Košice
18. Petrová Alexandra, SPŠCHP, Komenského 1, Humenné
19. Sáraiová Diana, SOŠCH, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
20. Sekáč David, SZŠ, Moyzesova 17, Košice
21. Slatkovská Diana, SOŠ, Štefánikova 39, Svit
22. Šebová Lucia, SPŠ S. Mikovíniho, Banská Štiavnica
23. Šofranko Jakub, SOŠ, Štefánikova 39, Svit
24. Tamášová Margita, SOŠ, Komenského 12, Trebišov
25. Tkáčová Kristína, SPŠCHP, Komenského 1, Humenné

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov