IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Chemická olympiáda / 50. ročník CHO, 2013/2014 / Medzinárodné kolá

Medzinárodné kolá

Medzinárodná chemická olympiáda

46. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády sa uskutočnil v dňoch 20. – 29. 7. 2014 v Hanoji, Vietnam.

V neoficiálnom hodnotení podľa typu a počtu medailí sa Slovensko umiestnilo na vynikajúcom 17 – 20 mieste (na 5 – 7 mieste spomedzi európskych krajín). Medzinárodnej chemickej olympiády sa zúčastnilo 291 súťažiacich zo 75 krajín a 2 pozorovateľské krajiny.

Nasledujúci 47. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády sa bude konať v dňoch 20. – 28. 7. 2015 v Baku, Azerbajdžan.

Zoznam dospelých účastníkov:

doc. RNDr. Martin Putala, PhD., PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava
Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD., ÚACH, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, Bratislava
RNDr. Pavol Tarapčík, CSc., FCHPT, Slovenská technická univerzita, Radlinského 9, Bratislava

Zoznam súťažiacich:

Štefan Stanko, Gymnázium A. Vrábla, Levice – zlatá medaila
Miroslava Palacková, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza – strieborná medaila
Jakub Obuch, Gymnázium J. Hollého, Trnava – bronzová medaila
Roman Staňo, Gymnázium, Poštová 9, Košice – bronzová medaila

Ďalšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke http://icho2014.hus.edu.vn/       

mcho%20vietnam2 

Slovenská delegácia: P. Tarapčík, J. Obuch, M. Palacková, Š. Stanko, R. Staňo, S. Kedžuch, M. Putala 

 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov