IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Chemická olympiáda / 51. ročník CHO, 2014/2015 / Medzinárodné kolá

Medzinárodné kolá

 
47. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády sa uskutočnil v dňoch 20. –
 29. 7. 2015 v Baku, Azerbajdžan.

V neoficiálnom poradí medailovej úspešnosti sa Slovenská republika umiestnila zo 75 krajín na vynikajúcom 13.-18. mieste (5.-7. v rámci európskych krajín). Medzinárodného kola sa zúčastnilo spolu 290 súťažiacich zo 75 krajín. Nasledujúci ročník Medzinárodnej chemickej olympiády sa uskutoční v júli 2016 v Karáči, Pakistan.

Zoznam dospelých účastníkov:
doc. RNDr. Martin Putala, PhD., PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava
Ing. Pavel Májek, PhD., ÚACH, Slovenská technická univerzita, Radlinského 11, Bratislava
Ing. Elena Kulichová, Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky


Zoznam súťažiacich:
Jakub Obuch, Gymnázium J. Hollého, Trnava – zlatá medaila
Štefan Stanko, Gymnázium A. Vrábla, Levice – strieborná medaila
Roman Staňo, Gymnázium, Poštová 9, Košice – strieborná medaila
Miroslava Palacková, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza – bronzová medaila

Ďalšie informácie o súťaži sa môžete dozvedieť na stránke http://icho2015.msu.az/ 

cho

Slovenská delegácia:  M. Putala, J. Obuch, M. Palacková, R. Staňo, Š. Stanko, P. Májek, E. Kulichová

Zdroj: archív slovenskej delegácie IChO 

  

12. ročník Grand Prix Chimique sa konal v dňoch 27. 9. – 2. 10. 2015 v Bazileji, Švajčiarsko.

Medzinárodného kola Grand Prix Chimique sa zúčastnilo 17 súťažiacich z 9 krajín. Vďaka našej Kristíne Čičmancovej si náš tím udržal zastúpenie na popredných pozíciách. Hodnotenie bolo nastavené podľa kritérií usporiadateľov a orientovalo sa takmer výlučne na posúdenie zručností. Len v malej miere zahŕňalo objektívne kritériá (presnosť, výťažok) a intelektuálne zručnosti, ktoré sú zdôrazňované v našom vzdelávacom systéme. 

Ďalší ročník Grand Prix Chimique sa uskutoční v Srbsku až v roku 2017.

Zoznam dospelých účastníkov:

Ing. Elena Kulichová, Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky
Ing. Martina Gánovská, Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit

Zoznam súťažiacich:

Kristína Čičmancová, Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky
Adam Palenčár, SZŠ, Moyzesova 17, Košice

Ďalšie informácie o súťaži sa dozviete na stránke http://www.simplyscience.ch

gpch_1

Slovenská delegácia: E. Kulichová, A. Palenčár, K. Čičmancová, M. Gánovská   

gpch_2

K. Čičmancová počas organickej syntézy

gpch_3

A. Palenčár na Grand Prix Chimiqque

Zdroj: archív slovenskej delegácie GPCh

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov