IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Chemická olympiáda / 52. ročník CHO, 2015/2016 / Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolá

V dňoch 23. 7. – 1. 8. 2016 sa uskutočnil 48. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády v Tbilisi, Gruzínsko.

Medzinárodnej chemickej olympiády v Tbilisi sa zúčastnilo 264 študentov z 67 krajín sveta. Za každú krajinu majú byť v delegácii štyria súťažiaci. Za Slovensko všetci štyria účastníci doniesli domov medailu, čo je vynikajúci výsledok. Slovenská republika sa v neoficiálnom poradí medailovej úspešnosti umiestnila zo 67 krajín na poprednom 18. – 23. mieste  a  v rámci európskych krajín na 7.- 8. mieste.

Nasledujúci 49. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády sa uskutoční v júli 2017 v Bangkoku, Thajsko.

Zoznam dospelých účastníkov:

doc. RNDr. Martin Putala, PhD., PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava
RNDr. Erik Szabó, PhD., PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava
Mgr. Ambroz Almássy, PhD., PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava
Matej Žabka, PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava

Zoznam súťažiacich:

Jakub Obuch, Gymnázium J. Hollého, Trnava - strieborná medaila
Samuel Andrejčák, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza - bronzová medaila
Filip Čermák, Gymnázium, Nitra - bronzová medaila
Adam Svítok, Gymnázium V. B. Nedožerského, - strieborná medaila

Ďalšie informácie nájdete na: http://www.icho2016.chemistry.ge/  

dscn1418 

Slovenská delegácia: M. Putala, J.Obuch, F. Čermák, M. Žabka, A. Svítok, E. Szabó, S. Andrejčák, A. Almássy, 

 

 

 

        Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov