IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Chemická olympiáda / 53. ročník CHO, 2016/2017 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 53. ročníka Chemickej olympiády, kat. A, EF, 8. – 11. 3. 2017, Bratislava:  

 

Výsledková listina:  

 

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali:

kat. A – Michal Chovanec, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza,

kat. EF – Ondrej Hruška, SPŠ S. Mikovíniho, Banská Štiavnica. 

 

Ceny dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave získali:

kat. A – Martin Orságh, Gymnázium J. Lettricha, Martin,

kat. EF – Ivana Rošková, SOŠ, Štefánikova 39, Svit.   


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov