IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Chemická olympiáda / 53. ročník CHO, 2016/2017 / Celoštátne kolo / Zoznam súťažiacich

Zoznam súťažiacich

Kategória A:

Andrejčák Samuel
Antala Jakub
Blaško Martin
Červeň Tomáš
Demčáková Veronika
Farkas Filip
Gonda Peter
Horník Andrej
Chovanec Michal
Chrappa Michal
Jančík Michael
Jelenová Magdaléna

Kapusta Kristián
Kavka Peter
Kopčak Dominik
Kovács Andrej
Lipták Jozef
Maceková Soňa
Malina Jakub Dávid
Minichová Lenka
Orságh Martin
Palušová Zuzana
Paračková Mária
Peňáková Júlia
Petrus Jakub
Piecka Tomáš
Poklembová Zuzana
Rukovanský Peter
Vaľo Matúš

Žilák Peter


Kategória EF:

Bača Ondrej
Bogdaň Marek
Budoš Branislav
Habľáková Beáta
Havrišák Tomáš
Helebrandtová Veronika
Hoppej Dominik
Hruška Ondrej
Hvizdošová Andrea
Iková Karin
Jaček Kristián
Janečková Paulína
Káčerik Viktor
Koščová Kvetoslava
Kováčová Klaudia
Kruková Stella
Morvay Benjamín
Podolský Slavomír
Polák Ondrej
Poživencová Natália
Rošková Ivana
Smereková Zuzana
Stehlík Attila
Špaková Monika
Vaňová Denisa

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov