IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Chemická olympiáda / 53. ročník CHO, 2016/2017 / Medzinárodné kolá

Medzinárodné kolá

 

V dňoch 6. – 15. 7. 2017 sa v Nakhon Pathom v Thajsku uskutočnil 49. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády.

Medzinárodného kola sa zúčastnilo 297 súťažiacich žiakov zo 76 krajín a 2 krajiny so štatútom pozorovateľa. Slovenskí účastníci sa tešili zo zisku troch bronzových medailí, ktoré si domov odniesli: Samuel Andrejčák (Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza), Michal Chovanec (Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza) a Martin Orságh (Gymnázium J. Lettricha, Martin).

 

Zoznam dospelých účastníkov:

doc. RNDr. Martin Putala, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Mgr. Erik Szabo, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

RNDr. Jana Chrappová, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava    

 

Zoznam súťažiacich: 

Samuel Andrejčák, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza – bronzová medaila

Michal Chovanec, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza  – bronzová medaila

Martin Orságh, Gymnázium J. Lettricha, Martin – bronzová medaila

Peter Kavka, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza - účastnícky diplom 


Nasledujúci jubilejný 50. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády sa bude konať v dňoch 19. – 29. 7. 2018 v Bratislave a Prahe

Ďalšie informácie nájdete na: https://icho2017.sc.mahidol.ac.th/  

 

Slovenská delegácia v ďalekom Thajsku. Foto: Archív slovenskej delegácie ICHO.

  Slovenská delegácia v ďalekom Thajsku.

           Zdroj: archív slovenskej delegácie ICHO.       

 

zástava

 Vedúci slovenskej delegácie M. Putala prevzal spolu s vedúcim českej delegácie putovnú zástavu ICHO.

Zdroj: archív slovenskej delegácie ICHO. 

 

 

V dňoch 9. – 14. 10. 2017 sa konal vo Valjeve v Srbsku 13. ročník Grand Prix Chimique. 

Súťaže sa zúčastnilo 20 študentov z 10 krajín. Súťažiaci zo Slovenska Ondrej Hruška (SPŠ Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica) sa umiestnil na 7. mieste a Monika Špaková (Spojená škola Nováky) obsadila 15. miesto. 

 

Zoznam dospelých účastníkov:  

Ing. Elena Kulichová, Spojená škola Nováky

Ing. Martina Gánovská, Spojená škola Svit

 

Zoznam súťažiacich:

Ondrej Hruška, SPŠ Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica – 7. miesto                       

Monika Špaková, Spojená škola Nováky – 15. miesto 

 

Nasledujúci 14. ročník Grand Prix Chimique sa bude konať v septembri 2019 v Slovinsku.  

 

Slovenská delegácia na GPCH 2017 

  Slovenská delegácia v Srbsku.

                                               Zdroj: archív slovenskej delegácie GPCH.                                             


                


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov