IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Chemická olympiáda / 54. ročník CHO, 2017/2018 / Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

Jubilejný 50. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády (ICHO) sa konal v Bratislave a Prahe v termíne 19. – 29.7.2018. Práve Praha bola v roku 1968 hosťujúcim mestom, kde sa uskutočnil 1. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády.

Tohtoročného medzinárodného kola sa zúčastnilo celkovo 300 súťažiacich zo 76 krajín.

Naši súťažiaci vybojovali spolu 2 strieborné a 2 bronzové medaily. Striebornú medailu získali reprezentanti: Peter Rukovanský a Martin Orságh. Bronzové medaily si zo súťaže odniesli: Michal Chovanec a Peter Gonda.    


Zoznam dospelých účastníkov:  

Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD. – Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava,

RNDr. Rastislav Serbin, PhD. – Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice. 

 

Zoznam súťažiacich:  

Peter Rukovanský, Gymnázium, Nové Zámky – strieborná medaila,

Martin Orságh, Gymnázium J. Lettricha, Martin – strieborná medaila,

Michal Chovanec, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza – bronzová medaila,

Peter Gonda, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza – bronzová medaila

 

Nasledujúci 51. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády sa bude konať v termíne 21. – 30.7.2019 v Paríži (Francúzsko).  

Ďalšie informácie nájdete na: www.50icho.eu    

 

icho

  Slovenská delegácia na ICHO 2018.       

                    Zdroj: archív slovenskej delegácie ICHO.                       

                    

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov