IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Chemická olympiáda / 55. ročník CHO, 2018/2019 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 55. ročníka Chemickej olympiády, 3. – 6. 3. 2019, Banská Štiavnica:

 • Pozvánka
 • Výsledková listina kat. A
 • Výsledková listina kat. EF
   
 • FOTOGALÉRIA
 •   Prvé celoštátne kolo pozná svojich víťazov!  

  V dňoch 3. – 6. 3. 2019 sa v Banskej Štiavnici uskutočnilo celoštátne kolo už 55. ročníka Chemickej olympiády, nad ktorým prevzala záštitu primátorka Banskej Štiavnice, Mgr. Nadežda Babiaková.

  Vďaka zaujímavým úlohám z dielne autorského kolektívu si súťažiaci svoje vedomosti merali v dvoch kategóriách, A a EF. Súťažiaci odpovedali na teoretické úlohy z oblasti anorganickej a analytickej chémie, fyzikálnej, organickej či biochémie. Druhou, neodmysliteľnou časťou olympiády je jej praktická časť, ktorá bola zameraná na analytickú chémiu a organickú syntézu.

  Na súťažiacich počas uplynulých dní čakal bohatý sprievodný program, spojený s prehliadkou mesta Banská Štiavnica a interaktívnou návštevou mineralogickej expozície Slovenského banského múzea. Vďaka spolupráci s Centrom voľného času Junior v Banskej Bystrici mali účastníci podujatia možnosť zapojiť sa do zábavno – súťažného kvízového večera, kde sa súťažilo o sladké odmeny.

  Všetci účastníci však netrpezlivo čakali na vyhlásenie výsledkov. To sa symbolicky konalo v deň 150. výročia prvej publikácie periodickej tabuľky chemických prvkov. Počas slávnostného ukončenia podujatia nás navštívilo niekoľko významných hostí z radov spoločností, ktoré dlhodobo podporujú Chemickú olympiádu.

  Vyhlásenie výsledkov spríjemnili svojim koncertným vystúpením talentovaní hudobníci Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta z Banskej Štiavnice, konkrétne Lidia Parra Avila, Nancy Parra Avila a Yuk Fan Chan.

  V silnej konkurencii súťažiacich zo stredných odborných škôl sa v kategórii EF na treťom mieste umiestnil Slavomír Podolský zo SOŠ polytechnickej, Svit, druhé miesto obsadila Tatiana Mečiarová zo Spojenej školy Nováky a víťazkou sa stala Nikola Králiková zo Spojenej školy Nováky.

  Kategória A mala taktiež silné zastúpenie z radov študentov gymnázií. Tretie miesto obsadil Andrej Kovács z Gymnázia J. Hronca v Bratislave, na druhom mieste sa umiestnil Michal Chovanec z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi a víťazom sa stal Peter Rukovanský z Gymnázia v Nových Zámkoch.

  Súťažiaci boli ocenení aj v samostatných kategóriách. Cenu Prievidzskej chemickej spoločnosti za najlepší výsledok v úlohách z anorganickej a analytickej chémie v kat. A získal Martin Puffler, z fyzikálnej chémie v kat. A si cenu prevzal Samuel Novák, z organickej chémie v kat. A získal ocenenie Andrej Kovács, z biochémie v kat. A bol odmenený Samuel Škoda, zo všeobecnej a fyzikálnej chémie v kat. EF cenu získala Nikola Králiková a z organickej chémie, chémie prírodných látok a biochémie v kat. EF si cenu prevzala taktiež Nikola Králiková.

  Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za najlepšiu teoretickú časť si prevzali Nikola Králiková a Peter Rukovanský. Najlepšia praktická časť bola taktiež odmenená, konkrétne cenou dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Toto ocenenie si prevzali Tomáš Štefanov a Slavomír Podolský. Slovenská chemická spoločnosť udelila cenu celkovým víťazom súťaže.

  Zväz chemického a farmaceutického priemyslu taktiež každoročne oceňuje súťažiacich, ktorí sa vo svojej kategórii umiestnili na prvých šiestich miestach. V kategórii A si ocenenie prevzali Peter Rukovanský, Michal Chovanec, Andrej Kovács, Samuel Novák, Samuel Škoda a Martin Brokeš. V kategórii EF boli ocenení Nikola Králiková, Tatiana Mečiarová, Slavomír Podolský, Barbora Szabóová, Patrik Hollý a Eva Tomečková.

  Naše poďakovanie patrí partnerom, ktorí podporili podujatie, konkrétne Univerzite Komenského v Bratislave, Slovenskej Chemickej spoločnosti, Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu, Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Prievidzskej chemickej spoločnosti, Mestu Banská Štiavnica, Slovenskému banskému múzeu, Strednej priemyselnej škole S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici, Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici a v neposlednom rade Centru voľného času Junior z Banskej Bystrice. Ďakujeme všetkým, ktorí výrazne dopomohli k úspešnej realizácii 55. ročníka Chemickej olympiády.

  Víťazom ešte raz srdečne gratulujeme a držíme palce postupujúcim na sústredeniach pred medzinárodnými súťažami.

  Autor: Zuzana Kovaľanová   

   

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov