IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Chemická olympiáda / 55. ročník CHO, 2018/2019 / Zasadnutie SK CHO

Zasadnutie SK CHO

Dňa 7. 11. 2018 sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Slovenskej komisie Chemickej olympiády. Prinášame Vám výber z najdôležitejších uznesení. 

 • Počas zasadnutia prebehla voľba predsedu SK CHO, ktorým ostáva doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
 • Druhou podpredsedníčkou SK CHO sa stala Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD. z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
 • SK CHO ďakuje za doterajšiu činnosť v komisii RNDr. Dane Edlingerove, ktorá v tomto školskom roku ukončila svoje členstvo v SK CHO. Novou členkou SK CHO sa stala Mgr. Blanka Šupolová zo Základnej školy, Moskovská v Banskej Bystrici.
 • 55. ročník Chemickej olympiády sa bude konať v dňoch 3. – 6. 3. 2019 v Banskej Štiavnici v spolupráci so Strednou priemyselnou školou S. Mikovíniho.
 • M. Putala žiada o uskutočnenie seminára počas celoštátneho kola CHO. Seminára by sa zúčastnili dvaja učitelia z každého kraja zo škôl chemického zamerania, príp. gymnázií, ktorí pripravujú svojich žiakov v kat. B a C. Na seminári sa budú prezentovať praktické ukážky úloh. Počas hľadania vhodného miesta na ubytovanie pre účastníkov CK CHO je potrebné brať do úvahy aj možnosť ubytovať prípadných účastníkov seminára - samoplatcov.
 • M. Putala informoval o priebehu 50. ročníka medzinárodnej chemickej olympiády (ICHO), ktorý sa konal na Slovensku a v Českej republike. ICHO privítalo 300 súťažiacich zo 76 krajín. Slovensko reprezentovali štyria súťažiaci: P. Rukovanský, Gymnázium Nové Zámky, strieborná medaila, M. Orságh, Gymnázium J. Lettricha, Martin, strieborná medaila, M. Chovanec, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza, bronzová medaila, P. Gonda, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza, bronzová medaila.
 • M. Putala žiada o skompletizovanie a určenie termínov a miest konania jednotlivých sústredení pred ICHO a GPCH. Informovať predsedu SK CHO a tajomníčku SK CHO o týchto termínoch a miestach konania.
 • V roku 2019 sa Medzinárodná chemická olympiáda bude konať v Paríži, Francúzsko, súťaž Grand Prix Chimique sa bude konať v Debrecene, Maďarsko.
 • E. Szabo informoval o priebehu súťaže EUSO, ktorá sa konala v Ljubljane, Slovinsko. Tím B získal zlaté medaily (za chémiu bol reprezentantom Tomáš Štefanov) a Tím A bronz (za chémiu bol reprezentantom Samuel Novák). V budúcom roku sa súťaž EUSO bude konať v dňoch 4. – 11. 5. 2019 v Almade, Portugalsko.
 • V. Trembošová informovala, že záujem o Letnú školu mladých chemikov neustále narastá. Pre zabezpečenie lepšej organizácie požiadala krajských predsedov o priebežné získanie kontaktov (e-mail, telefón) na účastníkov LŠMCH už počas konania krajského kola kat. D.
 • Vytvoriť web stránku so základnými informáciami o Letnej škole chemikov, fotkami, s pravidelným pridávaním príspevkov a možnosťou registrácie účastníkov na LŠCH.
Zostavila: Ing. Zuzana Kovaľanová

20181108_111642

Účastníci zasadnutia SK CHO, foto: Roman Lehotský 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov