IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Chemická olympiáda / 56. ročník CHO, 2019/2020 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 56. ročníka Chemickej olympiády, kat. A, EF, 4. – 7. 3. 2020, Košice:

 Výsledkové listiny:

Cenu Prievidzkej chemickej spoločnosti za najlepší výsledok v úlohách z anorganickej a analytickej chémie v kat. A získal Kovácz Andrej  zo  Spojenej školy, Novohradská 3, Bratislava, z fyzikálnej chémie v kat. A si cenu prevzali  s plným počtom bodov Tomčo Matúš z Gymnázia sv. Moniky, Prešov, Kendra Richard z Gymnázia sv. T. Akvinského, Košice, Puffler Martin z Katolíckeho gymnázia Š. Moyzesa, Banská Bystrica a Fábrik Patrik z Piaristickej spojenej školy F.Hanáka, Prievidza, z organickej chémie a biochémie v kat. A bol odmenený Brokeš Martin z Gymnázia V. B. Nedožerského, Prievidza, zo všeobecnej a fyzikálnej chémie v kat. EF cenu získala Tomečková Eva zo SOŠ chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava a z organickej chémie a biochémie v kat. EF si cenu prevzala Nikola Králiková zo SOŠ, Rastislavova 332, Nováky.

Ceny pre najlepšieho východoslovenského chemika venoval do súťaže Ústav chemických vied PF UPJŠ Košice – v kat. A túto cenu získal Novák Samuel z Gymnázia, Poštová 9, Košice a v kat. EF Semanová Ivana zo SOŠ polytechnickej J. A. Baťu, Svit.

Cenu rektora pre najlepšieho juniora v kat. A získal Kleman Adam z Gymnázia V. B. Nedožerského, Prievidza a v kat. EF Szücs Oliver zo SOŠ chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava.

Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za najlepšiu praktickú časť v kat. A si prevzal Kovács Andrej  zo  Spojenej školy, Novohradská 3, Bratislava, v kategórii EF Semanová Ivana zo SOŠ polytechnickej J. A. Baťu, Svit.

Cenu dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za najlepšiu teóriu získal v kat. A Kovács Andrej zo  Spojenej školy, Novohradská 3, Bratislava, a v kat. EF so zhodným bodovým výsledkom Mjartanová Nina a Krajč Juraj zo SOŠ, Rastislavova 332, Nováky.

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu taktiež každoročne oceňuje súťažiacich, ktorí sa vo svojej kategórii umiestnili na prvých priečkach. V kat. A bolo ocenených prvých  deväť miest a teda ocenenie si prevzali Kovács Andrej zo  Spojenej školy, Novohradská 3, Bratislava, Puffler Martin z Katolíckeho gymnázia Š. Moyzesa, Banská Bystrica, Brokeš Martin z Gymnázia V. B. Nedožerského, Prievidza, Novák Samuel z Gymnázia, Poštová 9, Košice, Tomčo Matúš Gymnázia sv. Moniky, Prešov, Škuta Martin z Gymnázia J. Lettricha, Martin, Štefanov Tomáš z Gymnázia V. P. Tótha, Martin, Kleman Adam a Oboňová Gabriela, obaja z Gymnázia V. B. Nedožerského, Prievidza.

V kat. EF bolo ocenených prvých šesť súťažiacich: Mjartanová Nina, Krajč Juraj a Králiková Nikola zo SOŠ, Rastislavova 332, Nováky, Semanová Ivana zo SOŠ polytechnickej J. A. Baťu, Svit, Tomášik Matúš a Smilkova Michaela zo SPŠ S. Mikovíniho, Banská Štiavnica.

Ceny primátora mesta Košice získali prví traja z obidvoch kategórií, teda v kat. A Kovács Andrej zo Spojenej školy, Novohradská 3, Bratislava, Puffler Martin Katolíckeho gymnázia Š. Moyzesa, Banská Bystrica, Brokeš Martin z Gymnázia V. B. Nedožerského, Prievidza a v kat. EF Mjartanová Nina, Krajč Juraj a Králiková Nikola zo SOŠ, Rastislavova 332, Nováky.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov