IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Chemická olympiáda / 56. ročník CHO, 2019/2020 / Medzinárodné kolá

Medzinárodné kolá

Medzinárodná Mendelejovská olympiáda

Koronakríza poznačila aj dianie 54. ročníka Medzinárodnej Mendelejovskej chemickej olympiády (IMChO), ktorá sa mala pôvodne konať v Maďarsku, v Budapešti. Kvôli opatreniam proti šíreniu choroby sa uskutočnila dištančnou formou v dňoch 13. – 18. 7. 2020. Slovenská delegácia sa zišla v Bratislave a súťaž sa uskutočnila na PriF UK prostredníctvom techniky online pod dohľadom kamier.

Súťaže sa zúčastnilo 27 krajín s 130 súťažiacimi.

 

Reprezentanti:

Samuel Novák (Gymnázium, Poštová 9, Košice) -  bronzová medaila

Martin Brokeš (Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza) -  bronzová medaila

Matúš Tomčo (Gymnázium sv. Moniky, Prešov)

Martin Škuta (Gymnázium J. Lettricha, Martin).

 Mentori:

doc. RNDr. Martin Putala, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Mgr. Jela Nociarová., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

 

 FOTO – Slovenská reprezentácia na dištančnej IMCHO 2020 v zložení (zľava) vedúci mentor Martin Putala, súťažiaci Samuel Novák, Martin Brokeš, Matúš Tomčo, Martin Škuta a mentorka Jela Nociarová.

FOTO – Slovenská reprezentácia na dištančnej IMCHO 2020 v zložení (zľava) vedúci mentor Martin Putala, súťažiaci Samuel Novák, Martin Brokeš, Matúš Tomčo, Martin Škuta a mentorka Jela Nociarová. 

 

Medzinárodná chemická olympiáda

Vzhľadom na epidemiologické okolnosti sa IChO namiesto tureckého Istanbulu koná dištančne z domovských krajín súťažiacich v termíne 22. 7. – 31. 7. 2020.

Podrobnejšie informácie o medzinárodnej chemickej olympiáde nájdete na https://icho2020.tubitak.gov.tr/. 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov