IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Chemická olympiáda / 56. ročník CHO, 2019/2020 / Sústredenia pred MPOPS

Sústredenia pred MPOPS

Sústredenia pred medzinárodnými súťažami sa kvôli koronakríze neuskutočnili v pôvodných termínoch.

1. sústredenie pred IChO sa realizovalo dištančnou formou v priebehu mája,

2. sústredenie, na ktorom sa uskutočnil výber súťažiacich na medzinárodné súťaže, sa uskutočnilo už prezenčne v termíne 5. – 7. 7. 2020.

 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov