IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Chemická olympiáda / 57. ročník CHO, 2020/2021 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 57. ročníka Chemickej olympiády, kat. A, 12. – 13. 4. 2021:

Celoštátne kolo 57. ročníka Chemickej olympiády, kat. EF, 3. – 4. 5. 2021: 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov