IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Chemická olympiáda / 57. ročník CHO, 2020/2021 / Súťažné úlohy a riešenia

Súťažné úlohy a riešenia

Domáce kolo

Školské kolo

 • kategória A – teoretické úlohyriešenie 
 • kategória B – teoretické úlohy, riešenie, 
 • kategória C – teoretické úlohyriešenie 
 • kategória D – teoretické úlohy, (maďarská verzia), riešenie, (maďarská verzia)   
 • kategória EF – teóriariešenie, prax, riešenie

Okresné kolo

 • kategória D – teória a prax, (maďarská verzia), riešenie, (maďarská verzia)

 Krajské kolo

 • kategória A – teoretické úlohyriešeniepraxriešenie 
 • kategória B – teoretické a praktické úlohy, riešenie, 
 • kategória C – teoretické úlohyriešenie, 
 • kategória D – teória a prax, (maďarská verzia), riešenie (maďarská verzia)

Celoštátne kolo

 • kategória A – teoretické úlohyriešenie, odpoveďový hárokpraxriešenie, odpoveďový hárok  
 • kategória EF – teoretické úlohy, riešeniaodpoveďový hárok – bioodpoveďový hárok – org, odpoveďový hárok – všeob., praktické úlohy, riešenia

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov