IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Chemická olympiáda / Archív

Archív

Grand Prix Chemique
Medzinárodná chemická olympiáda  

Publikácie

Chemické rozhľady

2011

 • Chemické rozhľady č. 1/2011 
 • Chemické rozhľady č. 2/2011
 • Chemické rozhľady č. 3/2011 

2010

 • Chemické rozhľady č. 1/2010
 • Chemické rozhľady č. 2/2010
 • Chemické rozhľady č. 3/2010
 • Chemické rozhľady č. 4/2010
2009
 • Chemické rozhľady č. 1/2009
 • Chemické rozhľady č. 2/2009
 • Chemické rozhľady č. 3/2009
 • Chemické rozhľady č. 4/2009

2008

 • Chemické rozhľady č. 1/2008
 • Chemické rozhľady č. 2/2008
 • Chemické rozhľady č. 3/2008
 • Chemické rozhľady č. 4/2008

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov