IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Chemická olympiáda / Letná škola chemikov

Letná škola chemikov

V súlade s Organizačným poriadkom Chemickej olympiády (CHO) z roku 2002 sa pre úspešných riešiteľov CHO v najvyšších kategóriách každoročne usporadúvajú odborné sústredenia nazvané Letná škola chemikov (LŠCH).

MIESTA KONANÍ LŠCH

SPRÁVY O PRIEBEHU LŠCH

VÝSLEDKOVÉ LISTINY

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov