IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Chemická olympiáda / Linky

Linky

www.icho.sk  

Stránka Medzinárodného informačného centra Medzinárodnej chemickej olympiády na Slovensku.

www.50icho.eu 

Jubilejný 50. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády v Bratislave a Prahe v termíne 19. – 29. 7. 2018.

www.lsmch.sav.sk 

Letná škola mladých chemikov je týždenné letné sústredenie, ktoré má v snahe priblížiť chémiu aj tej najmladšej generácii riešiteľov chemickej olympiády.   


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov