IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Chemická olympiáda / Tlačivá

Tlačivá

ŠKOLSKÉ KOLO

Tlačivá výsledkových listín:

Tlačivá na vyhodnotenie podujatia:

OKRESNÉ KOLO

Prihláška do okresného kola kat. D

Tlačivo výsledkových listín:

Tlačivo na vyhodnotenie kola:

KRAJSKÉ KOLO

Prihláška do krajského kola kat. A, B, C, D

Tlačivá výsledkových listín:

Tlačivo na vyhodnotenie podujatia:


Uvedené tlačivá sú univerzálne pre ľubovoľný ročník Chemickej olympiády. Príslušný súbor si stiahnite do počítača, vyplňte položky označené červenou farbou, následne zmeňte na čierne písmo a súbor si uložte. Výsledkové listiny v niekoľkých prípadoch obsahujú v jednom súbore viac listov, označených záložkami na dolnom okraji. Do listiny sa vypĺňajú len čiastkové body, celkový počet bodov sa vypočíta automaticky. Po vyplnení celej výsledkovej listiny je potrebné riadky zoradiť pomocou funkcie údaje/zoradiť, aby zodpovedali skutočnému poradiu súťažiacich.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov