IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Chemická olympiáda / Letná škola mladých chemikov

Letná škola mladých chemikov

Letná škola mladých chemikov je týždenné letné sústredenie, ktoré má v snahe priblížiť chémiu aj tej najmladšej generácii riešiteľov chemickej olympiády. Cieľom letnej školy je pripraviť žiakov lepšie na nasledujúce ročníky olympiády a ukázať krásy tejto vedy aj hravou formou.

Mladí chemici absolvujú prednášky z jednotlivých oblastí chémie priamo od študentov vysokých škôl daných odborov. Okrem nich bude samozrejme čas na hry, táborák, šport a nebudú chýbať ani výlety do čarovného okolia Banskej Štiavnice. Praktickú časť chémie si žiaci vyskúšajú priamo v laboratóriu na strednej priemyselnej škole a šikovní vedúci veľmi radi predvedú aj niečo naviac.  

Viac informácií nájdete tu: www.lsmch.sav.sk  

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov