IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Dejepisná olympiáda / 1. ročník DO, 2008/2009 / Súťažné úlohy a autorské riešenia

Súťažné úlohy a autorské riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú urcené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komercné využitie a zverejnovanie na dalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo DO:

Okresné kolo DO (madarská verzia):

Krajské kolo DO:

Celoštátne kolo DO:

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov