IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Dejepisná olympiáda / 10. ročník DO, 2017/2018 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 10. ročníka Dejepisnej olympiády, kat. A, B, C, D, 2. – 4. 5. 2018, Smolenice:

Fotografie z celoštátneho kola nájdete TU (postupne k nim priložíme ďalšie fotografie).

Nezabudnite si prečítať aj ČLÁNOK z podujatia. 
     

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov