IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Dejepisná olympiáda / 12. ročník DO 2019/2020 / Aktuálne informácie počas šírenia koronavírusu

aktuálne informácie počas šírenia koronavírusu

Kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii sa SK DO v spolupráci s organizáciou IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže rozhodla organizovať ukončenie 12. ročníka Dejepisnej olympiády nasledovne: 

Kategórie A a B budú pokračovať dištančnou formou projektovou časťou podľa Dodatku.

Postupujúci súťažiaci na KK sa musia prihlásiť prostredníctvom Prihlášky.

Jednotlivé kolá kategórií C, D, E sa už nebudú realizovať. 


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov